Friday, 19 January 2007

Webbräknare nere! (Web counter down!)

Av okänd anledning har webbräknaren på Ultunesarens hemsida slutat fungera. Om detta beror på den anstormning som sidan utsatts för under den senaste månaden är ännu okänt och felet har rapporterats av Webstats4U.

For some reason, the web counter at the homepage of Ultunesaren has stopped working. If this is due to the massive interest during the last month is still unknown, but the error has been reported to Webstats4U.

No comments: