Wednesday, 17 January 2007

15. VÄGGUIDNING (15. WALL (STREET) GUIDE)

Sverige sägs vara världens mest sekulära land gång efter annan och var det kanske detta som ledde till att fråga 15. VÄGGUIDNING blev lätt att identifiera. Det bibliska intrycket till trots, var det inte Johannes som saknades. Om man studerar den svenska namnlängden ser man snabbt att det som såg ut som bibelcitat i själva verket var respektive namns bemärkelsedagar:

Matteus 21 september
Markus 25 april
Lukas 18 oktober
Felix 14 januari (d.v.s. för tre dagar sedan!)

Frågan besvarades korrekt av 62 % av lösarna och var värd 1,5 poäng. Rätt svar: F
Felix - ett populärt klurnamn!

Sweden is often quoted as the most secular country in the world. Perhaps was it this fact that led question 15. WALL (STREET) GUIDE to be so easily identified. Though it may have looked biblical, it was not Johannes (Swedish spelling of John) that was missing. If one studies a Swedish almanac, one soon realizes that what look like quotes from the scripture in reality were each name's given day:

Matteus 21 September
Markus 25 April
Lukas 18 October
Felix 14 January (that is, three days ago!)

The question was answered correctly by 62 % of the solvers and was worth 1.5 points. Correct answer: F

No comments: