Friday, 19 January 2007

Stormen orsaken (The storm did it)

Orsaken till webbräknarproblemet är hittad. Webstats4U har nyligen informerat Ultunesaren att felet beror på ett strömavbrott i samband med de kraftiga stormarna i Europa igår. Felet bör vara åtgärdat om några timmar.

The reason why the web counter stopped working is found. Webstats4U has informed Ultunesaren that the error was caused by a power failure during the storms that ravage Europe last night. The error should be solved within a few hours.

No comments: