Sunday, 7 January 2007

Klurendrejeriet in the media (part 7)

Internetsajterna Bloggportalen och Billiga flyg har båda visat intresse för Klurendrejeriet(TM) 2007 och det tackar vi för med en länk tillbaka.

The web sites Bloggportalen and Billiga flyg has shown interest in Klurendrejeriet(TM) 2007 and for that we are grateful, and thus supplying a link back.

No comments: