Wednesday, 10 January 2007

1000 besökare/visitors!

Klurendrejeriet(TM) 2007 har nu räknat in sin tusende besökare genom det virtuella vändkorset på Ultunesarens tävlingssida! Besökarna har hittills kommit från över tjugo länder på fyra kontinenter.

Klurendrejeriet(TM) 2007 has just let the 1000th visitor pass through the virtual turnstyle on the Contest Page of the homepage of Ultunesaren! The visitors have arrived from over twenty countries on four continents.

No comments: