Tuesday, 30 January 2007

B. DEN 13/12 (B. THE 13/12)

En del förändringar som görs uppskattas inte av alla. När den amerikanska myntverket försökte ersätta endollarssedeln en gång för alla slutade det hela med ett fiasko. Först kunde man inte tillverka myntet elvakantigt(!) som man ville, men de riktiga motsättningarna kom när man valde en kvinnorättskämpe, Susan B. Anthony, som framsidesbild. Myntet kallades Carter Quarter och många inrättningar godtog helt enkelt inte det som betalningsmedel. Detta ledde till att myntet först bara slogs 1979, 1980 och 1981, men när ett nödrop kom från amerikanska postverket om att de verkligen behövde fler dollarmynt tillverkades även några Anthony-dollar 1999. Från 2000 påbörjades tillverkningen av gyllene dollarmynt med Sacagawea. Frågan besvarades korrekt av 19 % av lösarna och var värd 25 poäng. Rätt svar: o
Makes people flip (out)?

Some changes are not at all appreciated by everyone. When the US Mint tried to replace the 1-dollar bill once and for all, it all ended in fiasco. First, they were unable to manufacture the coin in its original 11-sided(!) design, but the big problem occurred when they chose women's suffrage campaigner Susan B. Anthony for the front. The coin was referred to a a Carter Quarter and many places simply denied to accept it as legal tender. This led to one of the shortest mint run in US history, being struck only 1979-1981. However, when the US Postal Service filed a complaint that they were running low on dollar coins, the mint issued the coin again in 1999. From 2000, the dollar coin has been the golden one depicting Sacagawea and her son. The question was correctly answered by 19 % of the solvers and was worth 25 points. Correct answer: o

No comments: