Thursday, 18 January 2007

4000 besökare/clicks!

Ultunesarens webbadress www.ultunesaren.se passerade igår 4000 besökare. Bland dessa 4000 hittar vi besökare från 25 länder över hela världen, även om de flesta kommer från Europa. Sverige toppar självklart listan (87%) med Finland och Tyskland en bit efter (4% var), därefter följer USA och Storbritannien (1% var). Bland de övriga återkommande länderna hittar vi sedan Danmark, Nederländerna, Australien, Norge och Österrike.

The website
www.ultunesaren.se passed 4000 clicks yesterday. Among these 4000 we find visitors from 25 countries from all over the world, even though Europe is the most common continent. Naturally Sweden is in the lead (87%) with Finland and Germany a bit behind (4% each), and then the US and the UK (1% each). Among the other recurring visiting countries we find Denmark, The Netherlands, Australia, Norway and Austria.

No comments: