Wednesday, 10 January 2007

Poststämpel (Post stamp)

En del lösare är oroliga att deras svar kan komma att ogiltigförklaras om deras brev inte får den poststämpel postgångna brev normalt får. Om ett inskickat svar anländer utan poststämpel eller med otydlig sådan, kommer detta naturligtvis att vara giltigt också, så länge svaret når redaktionen på Ultunesaren senast 19:00, måndag 15 januari 2007 (lokal tid).

Some quizzers have contacted us, worrying that their answer may be disqualified for not receiving a normal cancellation post stamp (it happens occasionally). Naturally this will not disqualify an answer, as long as the answer reaches the office of Ultunesaren by 7 p.m, Monday 15 January 2007 (local time, CET).

No comments: