Saturday, 6 January 2007

Mening upphittad! (Sentence recovered!)

Den sista meningen i den svenska versionen av fråga B hade fallit bort, men nu är den återfunnen. Håll till godo med denna officiella uppdatering (inkluderas i kommande version):

Rättelse: (Fråga B) "... som förknippas med "den lilla"? Skriv ned den sista bokstaven i detta årtal."

The last sentence in the Swedish version of question B had disappeared, but is now recovered. Here is the official update (will be included in the next version):

Correction: (Question B, Swedish version only) "... som förknippas med "den lilla"? Skriv ned den sista bokstaven i detta årtal."

No comments: