Friday, 26 January 2007

8. TVÅLFAGER TVÅLFRÅGA (8. THE L WORDS)

Varje gång du öppnar plånboken ska du ställa dig frågan: hur kommer det sig att man har en handfull tjugokronorssedlar, men aldrig mer än en femtiolapp? Sedan femtiolappen återinfördes har Sveriges handlare vid upprepade tillfällen sagt att det råder brist på dem, kanske för att det på ytan ser enklare ut med fyra tjugor om man skall få tillbaka 80 kronor i växel. På liknande sätt störs man av att den futtiga femtioöringen saknas när man som mest verkar behöva den. Om inte får man en tillbaka i växel när man inte vill ha en! Båda orden, femtiolapp och femtioöring, hamnar på samma sida i SAOL XIII och siddifferensen är således noll. Frågan besvarades korrekt av 10 % av lösarna och var värd 26 poäng. Rätt svar: n50 var nyckelordet!

Every time a Swede opens up the wallet, you may find a lot of bills, but rarely more than one of the denomination 50 crown. Since it was reintroduced a few years ago, there have been multiple complaints that there simply is not enough of them. In a similar situation, the half crown coin is remarkably often absent when one needs one and vice versa! Both words, femtiolapp and femtioöring, are on the same page in SAOL XIII, making the page difference turn zero. The question was correctly solved by 10 % of the participants and was worth 26 points. Correct answer: n

No comments: