Tuesday, 16 January 2007

Finalfältet kontaktat! (Finalists!)

Tävlingsledningen har nu varit i kontakt med samtliga finalister (och eventuella reserver) och vi avvaktar nu det slutliga svaret från dessa. Information om finalfältet kommer att publiceras löpande här på Klurbloggen.

The quiz masters have now been in contact with all finalists (and possible stand-ins) and we are now awaiting their final decision to participate or not. The information about all finalists will be published here on Klurbloggen as soon as the information will be released.

No comments: