Sunday, 28 January 2007

F. SANT ELLER FALSKT? (F. TRUE OR FALSE?)

Det fanns nog klurendrejare som tyckte att denna sexdelade uppgift var att slita väl mycket för endast ett svar. Hursomhelst, det var förhoppningsvis inte alltför klurigt och oavsett de problem man kunde ha hade man ju trots allt 25 % chans att enbart gissa rätt! Här är de rätta svaren för respektive deluppgift:

a) sant (Montenegro och Serbien gick skilda vägar dagarna före VM.)
b) falskt (George W. Bush är den fyrtioandra personen.)
c) falskt (Det första inköpet skedde på ön Reunion i Indiska oceanen.)
d) falskt (14 maj 1916 infördes sommartid på prov.)
e) falskt (Monstret heter inte Frankenstein - det är hans skapare!)

Frågan besvarades korrekt av 24 % av deltagarna och var värd 7,5 poäng. Rätt svar: e

Some solvers thought that this assignment was too much work for too few answers! Nevertheless, it could not have been too tricky since the chance of guessing it correctly was 25 %! Here are the correct answers for the individual questions:

a) true (Montenegro separated from Serbia just before the World Cup.)
b) false (George W. Bush is the fortysecond person.
c) false (The first purchase was done on the island of Reunion in the Indian Ocean.)
d) false (14 May 1916 Sweden introduced daylight saving time for a trial run.)
e) false (Frankenstein is the name of the scientist, not the monster!)

The question was answered correctly by 24 % of the solvers and was worth 7.5 points. Correct answer: e

No comments: