Saturday, 27 January 2007

Vickningsmenyn (The Late Night Snacks)

Innan vi avslöjar svaren på de svåraste gåtorna i Klurendrejeriet(R) 2007 kommer först en genomgång av svaren för Vickningsmenyn. Deras poäng beräknades från en egen bedömningsskala och användes enbart att hitta den fjärde finalisten, eftersom ingen hittade det lilla extra bland Restaurang Klurendrejeriets menyer.

Before we reveal the answers to the hardest and trickiest riddles in Klurendrejeriet(R) 2007, we will go through the answers for The Late Night Snacks. Their points were derived from a separate scale and was only used to find the fourth finalist, since no one found the final touch among the menus of Restaurant Klurendrejeriet.

No comments: