Friday, 12 January 2007

Dags att skicka in? (Time to send it?)

För alla svenskar som vill vara säkra på att lösningarna ska komma fram i tid med posten är det kanske säkrast att skicka svarsbrevet redan idag. Möjligheten finns ju att ta med den personligen till Ultunesaren på måndag kväll och på så sätt få några dagars nagelbitande till. Oavsett beslut hoppas ni gör de rätta valen!

For all Swedes that want to be sure that the solution will arrive on time with the mail, it may be best to send it today. The possibility to hand in your answer personally at Ultunesaren's office on Monday night still remains and thereby getting a few more days of searching the head. Regardless of your decision, let us hope you do the right ones!

No comments: