Saturday, 13 January 2007

Känner du Jack? (Do you know Jack?)

Precis som för Jack Bauer i tv-serien 24 börjar tiden för årets tävling lida mot sitt slut. Det finns dock en liten skillnad: Jack har alltid haft 24 timmar på sig, medan ni fortfarande kan ha två dagar och åtta timmar. Om Jack klarar det omöjliga på ett dygn skall väl inte några frågor vara några problem för er?

Just like Jack Bauer in the tv series 24, time is running out for Klurendrejeriet(TM) 2007. There is a slight differnce: Jack has only had 24 hours, whereas you still may have two days and eight hours to go. If Jack can solve the impossible, surely a few questions should not be any problem for you?

No comments: