Tuesday, 23 January 2007

6. RÄKNEUPPGIFT (6. CALCULATION)

Numera kan miniräknare båda rita grafer och lagra spel, men det fanns en tid då de bara kunde göra en sak: utföra beräkningar! Dessa enklare miniräknare finns naturligtvis kvar och det var en sådan som kom till god användning i denna uppgift. Om man utförde de angivna beräkningarna (som såg ut som IP-nummer) och vänder miniräknaren upp-och-ned fick man fram följande:

59 x 3 x 19 x 23 - 4 = 77345 (Shell)
151 x 31 x 19 x 60 - 2 = 5336338 (Beegees)
64 x 899 x 977 x 946 + 2 = 53177187714 (Hillbillies)
81 x 6 x 331 x 2 +6 = 321738 (Belize)
216 x 117 x 3 x ? -71 = (Google)

För att få beräkningen att stämma för den angivna sökmotorn Google behöver man använda siffran 5. Gåtan löstes korrekt av 38 % av deltagarna och var värd 16,5 poäng. Rätt svar: f


Go forth and multiply!

Nowadays pocket calculators can draw graphs and store games, but there was a time when they only could do one thing: calculate! These simple calculators are still around and were put to good use when solving this riddle. If one performed the calculations given (that looked like IP numbers) and turned the calculator upside-down, one can read the following:

59 x 3 x 19 x 23 - 4 = 77345 (Shell)
151 x 31 x 19 x 60 - 2 = 5336338 (Beegees)
64 x 899 x 977 x 946 + 2 = 53177187714 (Hillbillies)
81 x 6 x 331 x 2 +6 = 321738 (Belize)
216 x 117 x 3 x ? -71 = (Google)


To make the calculation work for the given search engine Google, one needs the number 5. The riddle was solved by 38 % of the participants and was worth 16.5 points. Correct answer: f

No comments: