Monday, 22 January 2007

Klurbloggen fyller/turns 100!

Detta meddelande är det etthundrade som lagts in på Klurbloggen och vi hoppas att det finns läsare och lösare som fortsätter att intressera sig för det som skrivs här även om nästa års tävling känns avlägsen. Vem vet, tänk om det kommer en ledtråd i mitten av juni?

This posting is the hundredth entry on Klurbloggen and we hope that there are plenty of readers and solvers that continue to pay attention to whatever is written here, even though next year's contest is eleven months away. Who knows, maybe there will be a clue revealed in the middle of June?

No comments: