Tuesday, 9 January 2007

Klurendrejeriet in the media (part 8)

SLU har lagt upp ett meddelande om Klurendrejeriet(TM) 2007 på sitt intranät för nyheter.

The Swedish University of Agrcultural Sciences has posted a message about Klurendrejeriet(TM) 2007 on their internal news network.

No comments: