Saturday, 20 January 2007

11. DUBBELTRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

Alltsedan Sverige internationaliserade trafikskyltarna har det stått STOP på den åttkantiga rödvita skylten - trots att alla vet att stopp stavas med två p:n! Samma stavning används dessutom på bussars stoppknappar. Vi återkommer till detta svar senare ... Frågan besvarades korrekt av 52 % av lösarna och var värd 6 poäng. Rätt svar: PStopplikt, eller hur?

Ever since Sweden got international road signs, there has been written STOP on the red-and-white octagon sign - even though the correct spelling is STOPP. The same spelling is seen on the "next stop button" on buses. We have reason to get back to this answer later ... The question was answered correctly by 52 % of the solvers and was worth 6 points. Correct answer: P

No comments: