Tuesday, 2 January 2007

Nya årets personlighet? (Man of the New Year?)

"Upp flyga orden, tanken stilla står" Hamlet [3:3]

Lika svårt som för kungen i Hamlet kan det tyckas vara när man löser någon av gåtorna, när plötsligt en snilleblixt slår ner och lösningen framträder tydligare än någonting annat. Och visst är lösningen ofta nära till hands - i en film som Sällskapsresan 2: Snowroller, en låt som Tomten Lars (båda Klurendrejeriet(TM) 2006) eller en originalbilden till den kända kaviartuben (Klurendrejeriet(TM) 2005). Även i år finns det kopplingar till filmer, låtar och bilder - det gäller bara att hitta dem! Årets personlighet kan till exempel ses i musikvideon till en låt som startar [högerklicka och välj "Spara som"] och Publikfavoriten syns ju nästan överallt!

"My words fly up, my thoughts remain below" Hamlet [3:3]

It may appear to be just as hard as it was for the king in Hamlet to solve one of the questions, when all of a sudden the solutions breaks through clearer than anything else. And the solution is often close at hand - in a movie like Sällskapsresan 2: Snowroller, in a song like Tomten Lars (both Klurendrejeriet(TM) 2006) or in the original picture to the famous Swedish caviar tube (Klurendrejeriet(TM) 2005). There are connections to movies, songs, and pictures this year as well - you just have to find them! The Man of the Year can be seen in the music video to the song that starts [right-click and choose "Save as"] and the Crowd Pleaser is seen almost everywhere.

No comments: