Sunday, 7 January 2007

Version 1.03

En uppdaterad version av Klurendrejeriet(TM) 2007 [v1.03] kommer att göras tillgänglig på Ultunesarens hemsida i mån av tid. Den har inga andra ändringar än den som rapporterades igår (endast svensk version).

An updated version of Klurendrejeriet(TM) 2007 [v1.03] will be made available on Ultunesaren's homepage, time permitting. Except for the addition to the Swedish version, no other changes has been made.

No comments: