Saturday, 20 January 2007

Klurendrejeriet in the media (part 10)

Den tyska tidningen Badische Zeitung har intervjuat den tyska finalisten Tobias Lauer i sitt ungdomliga webbmagasin Fudder. Tobias berättar om tävlingens upplägg (på tyska såklart) och att han har kommit i final. Ni hittar hela intervjun - framfusigt döpt till Ta hem potten åt oss - här.

The German newspaper Badische Zeitung has interviewed the German finalist Tobias Lauer in their web-based youth magazin Fudder. Tobias explains the setup of the contest and that he has reached the final. You can read the entire interview - aptly(?) titled Bring home the jackpot - here (in German, of course!).

No comments: