Monday, 8 January 2007

Tvärgående information (Cross-question info)

Att frågorna i Klurendrejeriet(TM) 2007 har ett gemensamt tema (mat) har ju inte undgått någon lösare, men hur många har upptäckt den tvärgående informationen? Vissa frågor upplyser till och med om den (fråga 4), medan andra först syns när de löses (rätt). Å andra sidan betyder det ju inte att det behöver finnas en tvärkoppling mellan frågorna, eftersom de til syvende og sidst ändå är fristående.

It should come as no real surprise that the questions in Klurendrejeriet(TM) 2007 has a common theme (food), but how many have noticed the cross-linked information between the riddles? Some questions even inform you about it (question 4), while others are only seen once they are (correctly) solved. Then again, this does not mean that there has to be a cross-link between any of the questions, as they are all individually written.

No comments: