Wednesday, 3 January 2007

Forumet fortfarande öppet (Forum still open)

Det officiella forumet för Klurendrejeriet(TM) 2007, MeMaC, erbjuder fortfarande lösare att byta ledtrådar eller diskutera frågorna bland andra lösare. Hederskodexen hos forumets användare är att inga lösningar läggs upp och det passar ju bra även för klurendrejare. Diskussionen hålls på engelska och tyska.

Forumet: http://www.memac.de

The official forum for Klurendrejeriet(TM) 2007, MeMaC, still offers quizzers to exchange hints and discuss the questions with other solvers. The honor code inside the forum is to not post any solutions, which also fits the solvers of Klurendrejeriet(TM) 2007 quite well. The discussion is held in English and German.

The Forum: http://www.memac.de

No comments: