Wednesday, 24 January 2007

Klurendrejeriet in the media (part 12)

Om du använder dig av Google som sökmotor och har installerat Google Toolbar, erbjuder den dig numera "Klurendrejeriet" som förslag redan när du matat in "klure". Om man ändå är osäker kan man även använda sig av webadressen www.klurendrejeriet.se som länkar vidare till Ultunesarens hemsida.

If you are using Google as you main search engine and have Google Toolbar installed, it offers "Klurendrejeriet" as soon as you enter "klure". If you still have doubts on where to go, you might also go to www.klurendrejeriet.se which wil re-direct you to the homepage of Ultunesaren.

No comments: