Wednesday, 19 December 2007

5000 klick/clicks!

Sedan Klurbloggens återuppvaknande i samband med starten av Klurendrejeriet® mini har nu 5000 klick registrerats. Drygt 30 % av dessa har kommit under de knappa tre veckor som Klurendrejeriet® 2008 varit igång, vilket medför att årets tävling förutspås bli den största som hittills arrangerats!MMMMM ...


Since Klurbloggen was brought back to life at the start of Klurendrejeret® mini, 5000 separate clicks have been registered. Approximately 30 per cent of these have been added during the not-yet-three weeks
Klurendrejeriet® 2008 has been active, which means that this contest is on its way of becoming the biggest one so far!

No comments: