Wednesday, 26 December 2007

Advent(ure)kalender: 26 DECEMBER

Vanligtvis efterfrågar en fråga i Klurendrejeriet® saker som kanske inte är allmänt kända, men de är i alla fall verifierbara. I dagens fråga däremot söker vi en mystisk företeelse och hur hemlig kan en sådan vara om många känner till den? Om när hela kanske dessutom handlar om affärshemligheter eller ryktesspridning måste man ju också fråga sig hur trovärdigt allt egentligen är ...
Deck the hall!
Uppåt väggarna!Usually questions in Klurendrejeriet® deal with facts that may not be common knowledge, but are at least possible to verify. In the question today, however, we are are looking for a
mysterious occurrance and how secret can it be if many people know about it? And when it may even include industrial secrets and rumour-mongering, one has to stop and ask oneself how trustworthy everything really is ...

No comments: