Friday, 14 December 2007

Juridisk anka? (Oopsy Daisy!)

Dagens Nyheter (DN) vidarebefordrar en högst fascinerande nyhet från Associated Press (AP): Kalle Anka, Kajsa Anka, Musse Pigg och Pip har blivit kallade som vittnen i en italiensk domstol! De italienska namnen på dessa karaktärer (Paperino, Paperina, Topolino och Titti) står med på vittneslistan, trots att deras avbildning enbart fanns med på de leksakerna som tillverkats utan tillstånd från respektive företag, Disney och Warner Bros. Som anledning till att vittnena inte kommer att dyka upp, hävdar DN att Disneys representant Fiorenza Sorotto sagt att det beror på att "flera av dem befinner sig i Ankeborg", medan källan AP skriver att han sagt att det har att göra med att "de är invånare i Disneyland." Eftersom Disneyland faktiskt existerar i verkligheten, till skillnad från Ankeborg, kan man inte låta bli att undra om De fyras gäng trots allt kan bli åtalade för domstolstrots.
In pencil?
Med blyerts?Dagens Nyheter (DN)
relays the a most remarkable piece of news from Associated Press (AP): Donald Duck, Daisy Duck, Mickey Mouse and Tweety have been summoned to testify in an Italian court! The Italian names of these characters (Paperino, Paperina, Topolino and Titti) are on the witness list, in spite of the fact that they only were on the toys that had been manufactured without the proper licence from the respective companies, Disney and Warner Bros. As reason for their no-show DN says that Disney's representative Fiorenza Sorotto has said that it is due to the fact that "many of them are in Duckburg", while the source AP writes that it will not happen "as they are residents of Disneyland." Since Disneyland, contrary to Duckburg, actually does exist, one cannot help wondering if the Gang of Four after all can be charged with civil contempt.

No comments: