Saturday, 15 December 2007

Advent(ure)kalender: 15 DECEMBER

Vissa numismatiska kretsar på internet gör gällande att den valuta vi söker bör anses som helt värdelös, trots att en annan källa uppger ett mycket högre värde (december, 2007). Även materialet sägs vara ett annat än vad som vore vara värdigt familjemedlemmen på åtidan, men det har vi som synes "rättat till".

Fruit of the (heir)loom?
Gjord av (g)ull?Certain numismatic circles on the internet argue that the currency we are looking for in the question for the day should be regarded as completely worthless, in spite of the fact that another source values it much higher (december, 2007). Furthermore, the material is said to be something else than what would be worthy the family member on the obverse, but this has clearly been "corrected" by us.

No comments: