Wednesday, 19 December 2007

Advent(ure)kalender: 19 DECEMB3R

För att minska på det eventuella tryck som byggts upp under julruschen lägger vi till här ytterligare en sifferkombination. Vi hoppas att detta leder er på rätt spår i Följa John à la Klurendrejeriet® 2008!None of your beeswax?
No, no, Nanette(ttanollatrea)!To relieve some of the possible X-Mas shopping pressure, let us add yet another number combination. We hope that this will lead you on the right track in the search for John in
Klurendrejeriet® 2008!

No comments: