Monday, 17 December 2007

Advent(ure)kalender: 17 DECEMBER

Det sägs att den brittiske bergsbestigaren George Mallory svarat på frågan varför han vill bestiga Mount Everest med den enkla frasen: "Because it is there." ("Därför att det finns där.") Om denna legend är sann låter vi vara osagt och vi håller oss lika neutrala i frågan om Mallory och hans kamrat Andrew Irvine nådde toppen innan de försvann vid klättringen i juni 1924. Vi är dock rätt säkra ingen av de två besteg den betydligt lägre toppen vi söker i fråga 17.Part of a legendary number?
Del av ett legendariskt nummer?


Some say that the British mountaineer George Mallory, on the question why he wanted to climb Mt. Everest, simply stated: "Because it is there." If this legend is true or not, we do not even dare to speculate, and we are equally neutral when it comes to the question whether or not Mallory and his friend Andrew Irvine ever reached the summit during their climb in June, 1924. We are, however, certain that neither of the two ever climbed the significantly lower peak we are looking for in
question 17.

No comments: