Monday, 10 December 2007

Långa led (Led the crowd)

Den tidigare rapporterade konserten med Led Zeppelin har nu genomförts i London, efter att ha skjutits fram två veckor. Vissa har betalat mer än andra, men det verkar enligt de första rapporterna ha varit värt det. För alla er som lagt för mycket pengar på denna konsert (och inte vunnit något pris i miljonklassen), kostar det inget att vara med i Klurendrejeriet® 2008. Inget utöver tankeverksamhet, alltså. Dessutom får du själv stå för (jul)musiken.A different medal.
En annorlunda medalj.The
previously reported concert with Led Zeppelin has taken place in London, after being postponed two weeks. Some have paid more than others, but according to the first reports it was supposedly worth it. For all of you who put too much money on this concert (and did not win a prize in the millions), we are happy to let you know that there is no participation fee in Klurendrejeriet® 2008. You may, however, have to ponder repeatedly. And supply your own (X-Mas) music.

No comments: