Tuesday, 18 December 2007

Advent(ure)kalender: 18 DECEMBER

Som vi tidigare nämnt finns det flera viktiga byggprojekt i Klurendrejeriet® 2008, men det som nämns i dagens fråga räknas säkert som kronan på verket. Eller det kanske det inte heller gör (beroende på landsända man är ifrån)? I övrigt leder väl svenskarnas julmatsvanor till alldeles egna byggprojekt, d.v.s. de som bildas runt midjan? Kostrådgivare säger att vi skall leva ett sundare liv, men att man har rätt att njuta lite extra under helgfirandet. Det är med andra ord inte vad vi äter mellan jul- och nyårsafton som spelar roll, utan snarare det man tar in mellan nyår och julafton. Vi på Klurbloggen kan inget annat än att hålla med - låt benen vila medan du löser gåtor!







Time to shake the gifts?
Se och skaka, men inte öppna!



As we have already mentioned, there are many important building projects in Klurendrejeriet® 2008, but the one we are looking for today must be the one on top any given Sunday, right? Or perhaps not (depending where in Sweden you are from)? Either way, the traditional Swedish X-Mas food makes most of us focus on a building project of our own, that is the one around your waist. Nutritional experts say that we ought to live a healthier life, but that is is okay to enjoy some special treats during the Holidays. That said, it is clear that is does not really matter what we savour between X-Mas and New Year's Eve, but rather what we eat between New Year's and X-Mas Eve. We agree fully here on Klurbloggen - let your legs rest while you solve riddles!

No comments: