Saturday, 29 December 2007

Advent(ure)kalender: 29 DECEMBER

Hur vanligt är det ord som vi söker idag? Med ett enkelt test på internet med en ledande sökmotor ger över 18 miljoner träffar, men några av dessa kan säkert sorteras in som dubbletter. Bland alla de kvarvarande finns det säkert rum för några ytterligare misstag, men hursomhelst är det ett populärt ord.


1, 2, 3, 4 ...


How common is the word we are
looking for today? Performing a simple test with a leading search engine results in over 890 million hits, but some of these can probably be sorted in as duplicates. Among all the rest there is room for a few more mistakes, but nevertheless it is a popular word.

No comments: