Friday, 21 December 2007

Olaglig timlön (Illegal profit)

Det råder inget tvivel om att en så pass hög timlön kan ingen ha utan att det betraktas som kriminellt eller vad sägs om en motsvarande 670 miljoner kronor för ett treminutersjobb? Vi hoppas att den stulna konsten kommer dess rättmätiga ägare åter inom kort, även om Suzanne Bloch och kaffearbetaren var allt annat än lintottar. Bland konsten i Klurendrejeriet® 2008 dominerar som alltid (om nu ingen snott den med) klämkäcka varianterna, däribland två gamla och en ny.
Felklämt!
Totally wrong!
There is no doubt that an hourly wage that high has to be considered a criminal act or how about 100 million dollars for a three-minute job? We hope that the stolen art will be returned to its rightful owner shortly, even though Suzanne Bloch and the coffee plantation worker was not even close of being towheads. Among the art in Klurendrejeriet® 2008 their domination is total, however, and we can easily find two old ones and one new.

No comments: