Saturday, 8 December 2007

Advent(ure)kalender: 8 DECEMBER

Dagens fråga är delvis ny, men titeln har faktiskt förekommit en gång tidigare (i Klurendrejeriet® 2005). Då söktes en middag som serverades för första gången knappt hundra år tidigare eller idag nästan exakt 102 år sedan. Dessutom i Klurendrejeriet® mini [2006], fanns den snarlika titeln DEN PRISVÄRDA MÅLTIDEN (IS SAKNAS EJ) Den gången gällde det att känna igen menyn som serverades ombord samma kväll som det kända fartyget RMS .....i. sjönk.

Had a menu worth its price?
Hade en meny värd priset?The question today is somewhat new, but the title has appeared once before (in Klurendrejeriet® 2005 [without English translation]). That time, we were looking for a meal that was serves close to a hundred years before, or almost exactly 102 years ago today. Furthermore, in the also not-yet-translated Klurendrejeriet® mini [2006], the more-than-similar title THE SUMPTUOUS DINNER (IS NOT MISSING) appeared, where the menu listed had been served onboard the same night as the famous ship RMS .....i. sunk.

No comments: