Thursday, 27 December 2007

Advent(ure)kalender: 27 DECEMBER

Är det ett sammanträffande att dagens lucka är väldigt lik gårdagens? Förmodligen inte, men å andra sidan måste man ju fortfarande para ihop rätt mönster med rätt fråga.
Deck the hall!
Uppåt väggarna!Is it a coincidence that the
clue for today is very similar the one for yesterday? Probably not, but on the other hand, one still has to match the correct pattern with the correct question.

No comments: