Friday, 7 December 2007

Ett tydligt tecken (When I say draw, draw!)

En teckning som hittats i Peterskyrkan i Vatikanen tros ha ritats av Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mer känd enbart som Michelangelo. Verket är daterat 1563, ett år före konstärens död vid 88 års ålder och kan således vara hans allra sista. Samma konstnär inspirerade Bengt Palmers och Björn Skifs i den sistnämndes Melodifestivallåt från 1975. Bidraget Michelangelo kom på en femte plats.The artist of skateboard?
Brädad konstnär?An
unknown drawing found in St. Peter's Basilica in the Vatican is believed to have been made by Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, or Michelangelo for short. The work is dated 1563, one year before the artist passed away at the age of 88, and could thus be his very last one. The same artist has been honored by getting an asteroid named after him, 3001 Michelangelo, discovered in 1982.

1 comment:

Noelani said...

Keep up the good work.