Sunday, 2 December 2007

Förtydliganden (Clarifications)

Det har smugit sig in ett par konstiga formuleringar i den svenska texten till Klurendrejeriet® 2008 som kan leda till större förvirring än vad som är nödvändigt. I fråga 1. KLÄMKÄCK LINTOTT skall formuleringen naturligtvis lyda "... kommit i kontakt med den ..." och i fråga 24. SKORSTENSKÄNDIS skall meningen vara "... expeditioner hade nått hit ...". Dessutom skall bokstäverna i 20. DELICATESSEN naturligtvis vara de som står på inköpslistan, alltså "Vilken bokstav (a, j, w, x) står ...". Framtida versioner av tävlingsdokumentet kommer att inkludera dessa rättningar.

A few weird sentences have been discovered in the
Swedish version of Klurendrejeriet® 2008, which are corrected above. Furthermore, the letters referred to in question 20. DELICATESSEN are those that appear in parentheses after the four products, respectively. Future versions will include these clarifications.

No comments: