Thursday, 27 December 2007

Den är ju så god (Light X-Mas?)

Ibland är livet allt annat än svart och vitt men nu visar studier att till och med den så kallade nyttiga chokladen kan vara manipulerad. De hjärtfunktionsbefrämjande flavonider eller flaven-3-oler som mörk choklad ofta marknadsförs med är nämligen bittra och många tillverkare reducerar därför medvetet innehållet av dessa. Choklad har förekommit tidigare i Klurendrejeriet®, däribland i fjolårets publikfavorit. Årets namne är dock något helt annat.


"Bite me!"
Biten av biten?
Sometimes life is something much more than just a truth in black and white, as
recent studies has shown debunking also the "healthy" chocolate. The flavonids or flaven-3-ols that improves cardiac health and thus are used in marketing schemes have a bitter taste and are thus frequently removed in the chocolate sold. Chocolate has appeared in previous versions of Klurendrejeriet®, as in last year's crowd pleaser. The namesake this year is something completely different.

No comments: