Sunday, 16 December 2007

Advent(ure)kalender: 16 DECEMBER

Hur vanligt är namnet på ledaren från dagens fråga idag? Ja, enligt en "säker källa" sägs detta tilltal vara rent av oförskämt i vissa delar av landet, men frågan är hur många som skulle ta åt sig. Dessutom hörs namnet nämnas flitigt i en av de traditionella svenska sångerna och där är väl de flesta ändå glada? Vår ledare kan möjligen gå under flera namn men här söker vi det allra enklaste, precis som vi nöjer oss med att kalla Sveriges kronprinsessa för Victoria trots att vi vet att hon fullständigt kanske borde kallas H.K.H. Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte, Hertiginna av Västergötland.One, two, tree ...?
Ett, två, trä ...?How common is the name of the leader from the question of today? Well, a "trustworthy source" tells us that being called would be considered rude in some parts of Sweden, but we wonder how many that would take offense. Furthermore, the name can be frequently heard in one of the traditional Swedish songs of the season and everyone is happy then, right? Our leader may be called many names, but here we are looking for the simplest of them all, just like we are happy to call the Crown Princess of Sweden for Victoria even though we know that she maybe should be called H.R.H. Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte, Duchess of Västergötland.

No comments: