Thursday, 13 December 2007

Böcker (Books)

Utöver SAOL XIII finns det all anledning att ha ett svensk-engelskt lexikon till hands, framförallt om man vill parallellösa sanningar ur den engelska översättningen av Klurendrejeriet® 2008. Andra böcker som kan tänkas vara nyttiga skulle kunna vara den klassiska The Blue Book of Chess, den nya finlandssvenska Sånger för alla och möjligen Stardust: the ***** ***** Story (för inspiration).In every library?
I varje bibliotek?In addition to SAOL XIII, there is a good reason to have a
Swedish-English dictionary handy, especially if one wants to scoop parallel truths from the Swedish original version of Klurendrejeriet® 2008. Other books that may be useful could be the classic The Blue Book of Chess, the recently issued Finland-Swedish Sånger för alla and possibly Stardust: the ***** ***** Story (for inspiration).

No comments: