Saturday, 29 December 2007

Störning (Malfunction)

På grund av en oannonserad störning kom inga av gårdagens meddelande på Klurbloggen aldrig upp. Detta åtgärdas så fort som möjligt, så att inga ledtrådar försvinner eller glöms bort.

Due to an unannounced disturbance, none of yesterday's posts on Klurbloggen were added. This will be remedied as quickly as possible so no clues disappear or are forgotten.

No comments: