Wednesday, 5 December 2007

Advent(ure)kalender: 5 DECEMBER

Här kommer lite extra assistans till fråga 5. ETT PASSANDE LIVSMÅTT, eftersom vi vill visa våra deltagare tjusningen med att lösa en gåta. Det vi pratar om i denna fråga förekommer såväl i Sverige som utlandet, så denna text får nog sägas vara högst internationell. För att inte stämpla svaret på någons panna, så vi ger er lite mer betänketid nu.

Half of the same?
Hela sanningen?Here is some extra assistance to question 5. A FITTING MEASURE OF LIFE, since we would like to show our participants the thrill of solving a question. What we are talking about in this question exists in both Sweden and abroad, so the text is truly international. We do not want to leave a permanent mark, so we will give you some more time to think now.

No comments: