Sunday, 16 December 2007

Rättelser - del 4 (Corrections - part 4)

För att öka tydligheten har samtliga ändringar inkluderats i en ny version av tävlingshäftet (v4.02). Du behöver inte skriva ut dokumentet på nytt om du har följt med de tidigare ändringarna, men bör lägga till dessa:

Rättelser (sedan v4.01)
9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN: "... (CC eller C) ..."
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...: "... ledaren (ett ord)?"
REGLER [Övriga priser]: "... räknas arvoderade ULS-aktiva samt grundutbildningsstudenter som studerar/har studerat (min. 15 poäng) ..."

En uppdaterad lista med officiella ändringar sedan v4.01 finns även på Ultunesarens
hemsida.

To increase the understandability, all previous changes have been included in a
new version of the contest (v4.02e). There should be no need to print the document again if you have kept yourself up-to-date with the previously announced changes, but you should add these:

Corrections (since v4.01e)
9. THE RED & WHITE LOGOTYPE: "... (CC or C) ..."
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...: "... leader (one word)?"
RULES [Other prizes]: "... are those currently fee-remunerated for ULS or classified as non-Ph.D. students (or have studied at least 15 university credits) ..."


An updated list with the official changes since v4.01 is also available on the homepage of Ultunesaren.

No comments: