Tuesday, 4 December 2007

Advent(ure)kalender: 4 DECEMBER

Några av lösarna i Klurendrejeriet® 2008 har retat sig på att länderna i fråga 4. PLASTIG PAPPERSFRÅGA inte återbildas skalenligt i förhållande till varandra. Eftersom vi inte vill att någon skall känna sig uppretad i onödan, ger vi därför rätt förhållande här och nu (från minst till störst) med hjälp av de angivna bokstäverna och frågetecknet: W-L-P-d-Y-B-N-?-cr du? Jag är minst, men vann!
-Do you c? I'm the smallest, but won!A few of the solvers in
Klurendrejeriet® 2008 have been upset because the countries in question 4. PAPER OR PLASTIC? are not shown to relative scale. Since we do not want anyone to be needlessly angry, we here sort all the countries by size (from small to large) with the given letters and the question mark: W-L-P-d-Y-B-N-?

No comments: