Thursday, 6 December 2007

Finska minnen (Remember, remember ...)

Denna dag, fast för 90 år sedan, antog Finlands lantdag landets självständighetsförklaring som visade att tiden som tiden som storfurstendöme i det ryska imperiet var till ända. Sedan dess har Finland alltid legat före Sverige, i alla fall med avseende på tidszoner: +1 timme. Vi på Klurbloggen sänder våra "födelsedagsgratulationer" till den nyblivna nittioåringen i vilken man kunde hitta svaret till fjolårets Klämkäck lintott: Hyvää syntymäpäivää!Quatre-vingt-dix ans!


... the sixth of December. On this day,
90 years ago, Finland adopted the Declaration of Independence from the Russian Empire, and was granted the same a few weeks later. Ever since, Finland has always been ahead of Sweden, at least with respect to time zones: +1 hour. We at Klurbloggen send our "birthday greetings" to the just-turned nonagenarian country that held the solution to last year's Total Towhead: Hyvää syntymäpäivää!

No comments: