Saturday, 1 December 2007

Advent(ure)kalender: 1 DECEMBER

Det har funnits en klämkäck lintott i samtliga versioner av Klurendrejeriet®, miniversioner ej medräknade. Den ursprungliga lintotten, Kalle på kaviartuben, återkom i fjolårets upplaga av tävlingen men blev för svår för samtliga deltagare! Tricket där var att titta på den svenskfinska tuben, där Kalles svenska genitiv-s förvandlas till ett genitiv-n på den finska sidan. Årets lintott är också känd under olika namn, men vi avser det ursprungliga.


Speaking of tube ...
På tal om tub ...There has been a total towhead in every versions of Klurendrejeriet®, mini versions excluded. The original towhead, Kalle on the Swedish caviar tube, returned in last year's edition of the contest but was too hard all the participants! The trick was to take a look at the Swedish-Finnish tube, where the Swedish possessive s turns into an n on the Finnish side. The towhead this year is also known under different names, but we are referring to the original one.

No comments: