Friday, 28 December 2007

Advent(ure)kalender: 28 DECEMBER

Att skapelsen vi letar efter i dagens fråga har vissa samband med fråga 16 är ju redan avklarat, men finns det andra tvärlänkar för denna fråga? Och hur många finns det bland de andra frågorna? Tja, för det förstnämnda kan man hitta en länk till fråga 2 och som svar på den senare frågeställningen kan man säkert nämna icke-existerande kopplingen mellan fråga 9 och 19 samt den existerande mellan det femte elementet i fråga 21 och rörelsen i fråga 22.


Crosslink #175?
Tvärlänk No.175?That the creation we are looking for
in the question today has certain links to question 16 is already known, but are there other crosslinks for this question? And how many are there between the other questions? Well, for the former argument we can find a link to question 2 and for the latter one could stress the non-existent connection between question 9 and 19 as well as the existing one between the fifth element in question 21 and the movement in question 22.

No comments: