Wednesday, 19 December 2007

Magnifikt dokument! (Magnificent and dollars!)

Ett av de sjutton kända exemplaren av Magna Charta har auktionerats ut av auktionsfirman Sotheby's i New York. Dokumentet som gick under klubban såldes för hela 21,3 miljoner amerikanska dollar och är en skriven version av de bestämmelser från 1215 som blev lag samma år som manuskriptet författades 1297. Lagtexten har naturligtvis skrivits om sedan dess, men anses ändå till viss del utgöra grunden till många liknande modernare texter. Reglerna i Klurendrejeriet® har justerats sedan den första upplagan, men i huvudsak är de desamma som för fyra år sedan. Grundregeln att ju färre som besvarar en fråga korrekt gör samma frågan mer värdefull har varit med sedan starten. Att dessutom följa alla ledtrådar och komma fram till rätt svar är ju lika självklart som svårt, i alla fall när man lutar sig mot totallösningen utan att ha samtliga rätta svar!
Awfully lawful?
Gammal, men god!One of the seventeen known copies of
Magna Carta has been auctioned by Sotheby's in New York. The document was sold for 21.3 million US dollars and is a written version of the original charter (from 1215) that turned into English law the same year it was penned in 1297. The text has, of course, been re-written since then, but is still regarded as the foundation of more modern texts with similar intents. The rules in Klurendrejeriet® have been adjusted since the first edition of the contest, but principally they are still the same. The main rule that the fewer correct answers that are handed in for a particular question, the more valuable those answers become has been there since the beginning. And to follow all clues in the search for the correct answer is as clear as it is hard, especially when one is working on the complete solution without having all the right answers!

No comments: